ఏ నక్షత్రం వారు ఏ మంత్రాలను జపిస్తే విజయాలు లభిస్తాయి?

యజుర్వేదంలోని నక్షత్రేష్టిలో వేరు వేరు నక్షత్రాలకు 27 నక్షత్రాలకు సంబంధించిన మంత్రాలు ఉన్నాయి.ఒక్కో నక్షత్రానికి 8 వాక్యాలతో ...
Read More

పంచ భూత శివలింగములు

1. పృధ్వీ లింగము : ఏకాంబరేశ్వరుడు - కామాక్షీ దేవి, కంచి ,తమిళనాడు 2. జల లింగము : జంబుకేశ్వరస్వామి-అఖిలాండేశ ్వరీ దేవి , జంబుకేశ్వర...
Read More

కొల్హాపూర్ మహాలక్ష్మి దివ్య దర్శనం శక్తి పీఠం

నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే | శంఖచక్రగదాహస్తే మహాలక్ష్మీ నమోఽస్తుతే || ౧ || నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంక...
Read More

ఏకలవ్యుడి మరణం ఎలా సంభవించిందో తెలుసా!

ఏకలవ్యుడి వృత్తాంతం.!  ఇదీ ఆరుద్ర గారి పరిశోధనా వ్యాసం! , మనలో చాలామందికి ఏకలవ్యుడి కధ ఈ క్రింది విధంగా తెలుసు! ఏక...
Read More