Breaking News
Join This Site
నిద్ర లేవగానే శ్రీ హరి, శ్రీ హరి , శ్రీ హరి అని మూడు మార్లు ఎందుకు స్మరించాలి?

నిద్ర లేవగానే శ్రీ హరి, శ్రీ హరి , శ్రీ హరి అని మూడు మార్లు ఎందుకు స్మరించాలి?

దుష్టుడైన కుమారుడు పుడితే అంతకు ముందు పుణ్యం చేసుకున్న ఏడు తరాల పితృ దేవతల్ని కిందికి లాగేస్తాడంటుంది దేవి భాగవతం . అందుకే భార్య గర్భంతో ఉన్నప్పుడు గర్భ సంస్కరాలు చేస్తారు . ఆ గర్భం నుంచి వచ్చే జీవుడు ఎవడు ఎటువంటి

వాడోస్తున్నాడో తెలియదు . ఒక్కోసారి శత్రువు కూడా పుత్రుడిగా వస్తాడు బాధ పెట్టడానికి కొడుకు గా వచ్చి ఏ మాట వినడు తండ్రిని ఏడిపించడమే తన ఉద్దేశం అన్నట్లు వస్తాడు . లోపల ఉన్న జీవుడు ఏ సంస్కారం తో వస్తాడో తెలియదు .  కాబట్టి వాడిని సంస్కరించడం కోసమే గర్భ సంస్కారాలోచ్చాయి . ఒకవేళ అవన్నీ చేయలేక పోతే కనీసం శ్రీ రామాయణాన్నంతటిని వింటారు . గర్భిణి స్త్రీ అలా వింటే సమస్త సంస్కారాలు పొందినట్టు లెక్క . దాని వలన ఉత్తముడైన వాడు వంశానికి కీర్తి తెచ్చే కొడుకు పుడతాడు . అది కూడా చేయలేని పక్షం లో బాలకాండలో చెప్పిన షణ్ముఖోత్ఫత్తి . శ్రీ భాగవతం దశమ స్కందంలోని కృష్ణ లీలలు వినమన్నారు . అవి రెండు విన్న కూడా ఉత్తముడైన కుమారుడు జన్మిస్తాడంటుంది శాస్త్రం . కాబట్టి పుట్టేటప్పుడు కుమారుడు మంచివాడు పుట్టాలని , పుత్ర సంతానం కలిగితే దాని వలన తాను పున్నామ నరకాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చన్న ఆర్తితో తండ్రి కుమారుడ్ని కంటాడు . కుమారుడ్ని పొందడానికి తండ్రి ఎంత ఆర్తి పొందుతాడన్నది పురాణాలు పరిశిలిస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది . మార్కండేయ మహర్షి కోసం మృకండుడు ఎంత గొప్ప తపస్సు చేసాడో ! ద్రోణా చార్యుల వారు అశ్వత్థామను పొందడానికి పరమ శివుని గురించి తపస్సు చేసిన ప్రదేశం ఇప్పటికీ ఉంది . డెహ్రడూన్ నుంచి ముస్సోరి వెళుతుంటే మధ్యలో పెద్ద  పర్వత గుహ .అందులో ఒక శివ లింగం దాని ముందు ద్రోణా చార్యులవారు కూర్చుని తపస్సు చేసుకున్న అరుగు మనకు కనిపిస్తాయి . సంతానాపేక్ష కలిగిన వారు ఆ క్షేత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా దర్శిస్తుంటారు . శ్రీ కాకులంలో శ్రీ ముఖ లింగం ఎంత గొప్పదో అశ్వత్థామ కోసం ద్రోణా చార్యుల వారు తపస్సు చేసిన క్షేత్రం కూడా అంత గొప్పది . సంతానాన్ని పొందడానికి తండ్రి వీర్యం కారణమయింది . కనుక  తండ్రి బ్రహ్మ అంశను పొంది ఉన్నాడు . తండ్రి సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపుడు ఎందుచేత అంటే విష్ణువు సర్వజగద్రక్షకుడు . రక్షణ అనే మాట ఎప్పుడు అన్వయించిన సరే అది విష్ణువు కే అన్వయమతుంది . దానర్థం కేవలం విష్ణువే రక్షిస్తాడని , బ్రహ్మ , శివుడు రక్షించరనేది నా ఉద్దేశం కాదు . సాధారణంగా రక్షణ అనేది విష్ణు పరంగా ఉంటుంది . జాగృదావస్తకు అంతటి కి కూడా ఆధిపత్యాం శ్రీ మహ విష్ణువుదే . అందుకే నిద్ర లేచినప్పుడు నోటి వెంట ఒక్క నామమే రావాలి . వేరోకటి రాకూడదు . మీరు ఏ సంప్రదాయం లో ఉన్న ఎవరినీ ఆరాధించిన నిద్ర లేవగానే నోటివెంట మూడు మార్లు ప్రకటనంగ వైఖరి వాక్కుగా రావాలసిన మాట శ్రీ హరి , శ్రీ హరి , శ్రీ  హరి  అనే నిద్ర లేవాలి . ఎందుకలా అంటే మనసు నిద్ర లేచి నప్పుడు ఇంద్రియాలు కూడా నిద్ర లేస్తాయి కన్న చూస్తుంది , చెవి వింటుంది , నాలుక రుచి , ముక్కు వాసన , చర్మం స్పర్శ , ఇలా వేటి పనులను అవే మొదలు పెడతాయి .  ఐదు ఇంద్రియాలు వాటి పనులు అవి సక్రమంగా నిర్వర్తించడానికి పరమేశ్వరుడు శక్తి ఇచ్చాడు కదా .ఇంద్రియాలను మాత్రం ఇచ్చి కేవలం వాటి శక్తిని ఆయన వెనక్కి తీసేసాడనుకోండి …. అప్పుడు సుఖము , దుఃఖము అనే రెండు మాటలుంటాయా లోకంలో ? ఆలోచించండి....

 బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి

Post a Comment