Breaking News
Join This Site
భోజనం ఎలా చేయాలి? నీరు ఎలా త్రాగాలి? వీటి విధులు ఏమిటి?

భోజనం ఎలా చేయాలి? నీరు ఎలా త్రాగాలి? వీటి విధులు ఏమిటి?

కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుగుకొని, నోరు బాగా పుక్కిలిoచి భోజనానికి ఉపక్రమిoచాలి. "ఓమ్ నమో భగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రంతో మన ముందు నాలుగు అంగుళాలు సమచతురస్రoగా మండలo చేయాలి. దానిపై పళ్ళాన్ని ఉంచి భోజన పదార్థాలు వడ్డించాలి. కుడి పక్కన మంచి నీటి పాత్రను ఉంచాలి. భగవత్ ప్రసాదంగా భావించి ఈ విధంగా నమస్కారం చేయాలి.

బ్రాహ్మార్పణo బ్రహ్మ హవిర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణా హుతమ్।
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా॥
అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః।
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం॥
త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే।
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వరః॥
అని చదివి భగవంతుడికి నివేదించాలి. పిదప గాయత్రి మంత్రాన్ని పఠిస్తు భోజనంపై నీటిని ప్రోక్షణ చేయాలి. ఉదయం లేదా మధ్యాహ్న సమయం అయితే 
"సత్యం త్వర్తేన పరిశిన్చామి"

రాత్రి అయితే "ఋతంత్వా సత్యేన పరిశిన్చామి" అని పళ్ళెం చుట్టూ నీటితో పరిశేచనము చేయాలి. ఆ తర్వాత భోజన పాత్రకు కుడి వైపున పది లేదా ఐదు అంగుళముల దూరంగా నీటిని ప్రోక్షించి కొంచెం అన్నాన్ని తీసుకొని
ధర్మ రాజాయ నమః, భూపతయే నమః,
చిత్రగుప్తాయ నమః, భువనపతయే నమః,
ప్రేతేభ్యో నమః, భూతానాంపతయేనమః,
అని మూడు బలులను పశ్చిమo నుండి తూర్పుకు ఉంచి పరిశేచనం చేసి చేతుని కడుక్కోవాలి. తర్వాత కుడి అరచేతిలోకి నీరు తీసుకొని- ఏడుమ చేతి మద్యమ, అనామికలను పళ్ళంపై ఉంచి "అమృతమస్తు" అని అభిమంత్రించి "ఓమ్ అమృతో పస్తరణ మసి స్వాహా" అని నీటిని త్రాగాలి. ఆ తర్వాత బొటన వేలుతో మద్య అనామిక వేళ్ళను కలిపి, నేతితో కలిపిన అన్నమును ఐదు సార్లు తీసుకొని
ప్రాణాయా స్వాహా,
అపానాయ స్వాహా,
వ్యానాయ స్వాహా,
ఉదానాయ స్వాహా ,
సమానాయ స్వాహా అని నోట్లో వేసుకోవాలి. దీనిలో ఉన్న ఆంతర్యం ఏమిటి అనగా లోపల ఉన్న జఠరాగ్నికి ఆహుతి వేయడం. ఈ ప్రానాహుతులను పంటికి తగలకుండా మ్రిన్గాలి నమలకూడదు. ఆ తర్వాత పవిత్ర భావనతో గోవింద నామ స్మరణ చేస్తూ ఆహారాన్ని భుజించాలి.

*మనం మంచి నీళ్ళు ఎప్పుడు, ఎంత, ఎలా,ఏ విధముగా త్రాగాలి ?*
అన్ని రోగాలకి చికిత్సకంటే, రోగాల బారిన పడకుండా ఉండటమే ఎంతో ప్రధానము అంటారు మహర్షి వాగ్భటాచార్యుడు."భోజనాంతే విషం వారీ" అంటే భోజనం చివర నీరు త్రాగటం "విషం"తో సమానం. మనం తీసుకున్న ఆహారం మొదట జీర్ణాశయానికి చేరుతుంది. అక్కడ అగ్ని ( జఠరాగ్ని ) ప్రదీప్తమవుతుంది. ఆ "అగ్ని" తిన్న ఆహారాన్ని పచనం చేస్తుంది. ఇది ప్రధానమైన విషయం. భోజనం తిన్న తరువాత నీళ్ళు త్రాగితే "జఠరాగ్ని" చల్లబడుతుంది. ఇక తిన్న ఆహారము అరగదు. అది కుళ్ళిపోతుంది. కుళ్ళిన ఆహారం నుండి వచ్చిన "విషవాయువులు" శరీరమంతటా వ్యాపిస్తాయి. ఆ విషయవాయువుల వలన 103 రోగాలు వస్తాయి. ఆ కుళ్ళిన ఆహారం వల్ల వచ్చేది కొలెస్ట్రాల , ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమైతే చెడు కొలెస్ట్రాల్ అసలు ఉండదు.

నీరు త్రాగే విధానం : నీటిని గుటక గుటకగా త్రాగాలి . ఒక్కొక్క గుటక నోటిలో నింపుకంటూ చప్పరిస్తూ త్రాగాలి . వేడి వేడి పాలు త్రాగే విధంగా నీటిని త్రాగాలి . నీరు ఎపుడు త్రాగినా ఈ విధంగానే త్రాగాలి. ఇది నీరు త్రాగే సరైన విధానం. గటగటా నీరు త్రాగడం సరైన విధానం కాదు.

ఫలితము : నీటిని గుటక గుటక చప్పరిస్తూ త్రాగితే నోటిలోన వున్న లాలాజలంతో నీరు కలిసి పొట్టలోకి చేరుతుంది . పొట్టలో "ఆమ్లాలు" తయారవుతాయి . లాలాజలం పొట్టలోని ఆమ్లాలతో కలిసి "న్యూట్రల్" అవుతుంది. అసలు నోటిలో లాలాజలం తయారయ్యేది పొట్టలోకి వెళ్ళటానికి లోపలి ఆమ్లాలని శాంతింప చెయ్యటానికి. అపుడు మనం జీవితాంతం ఏ రోగాల బారినపడకుండా ఆరోగ్యంగా జీవించ వచ్చును.
ఎప్పుడు త్రాగాలి :
బ్రేక్ ఫాష్ట్ లేక భోజనమునకు గంట ముందు నీళ్ళు త్రాగాలి.
బ్రేక్ ఫాష్ట్ లేక భోజనం చేసిన గంట న్నర తరువాత త్రాగాలి. (ఆహారం జఠర స్ధానంలో గంటన్నర వరకు అగ్ని ప్రదీప్తమై ఉంటుంది). అపుడు ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమవుతుంది‌.
భోజనం మధ్యలో నీరు త్రాగాలనిపిస్తే 2 లేక 3 గుటకల నీరు త్రాగవచ్ఛును. భోజనం ముగించాక గొంతు శుద్ధి కోసము, గొంతు సాఫీగా ఉంచటానికి 2 లేక 3 గుటకల నీరు త్రాగవచ్చును .
ఉదయం బ్రేక్ ఫాష్ట్ లేక భోజనం తరువాత *పండ్లరసాలు* త్రాగవచ్ఛును .
మధ్యాహ్న భోజనం తరువాత *మజ్జిగ* త్రాగవచ్చును .
రాత్రి భోజనాంతరము *పాలు* త్రాగవచ్చు .
ఈ క్రమాన్ని ముందు వెనుకలుగా చెయ్యవద్దు. ఎందుకంటే ఆయారసాలను పచనం చేసే ఎంజైమ్స్ ఆ సమయాల్లో మాత్రమే మన శరీరంలో ఉత్పన్నమవుతాయి.
నీరు ఎంత త్రాగాలి : మీరున్న బరువును 10 తోటి భాగించి 2 ను తీసివేస్తే వచ్చినది మీరు త్రాగవలసిన నీటి శాతం చూసుకొని త్రాగండి. ఉదా: మీరు 60 కిలోల బరువు వుంటే 60 ని 10 చే భాగించితే 6 వస్తుంది . దీనిలో నుండి 2 తీసివేస్తే 4 వస్తుంది. మీరు 24 గంటల్లో 4 లీటర్ల నీరు త్రాగవలెను .

ఎలా త్రాగాలి :--*
 ఎల్లప్పుడూ సుఖాసనంలో కూర్చొని గుటక గుటకగా చప్పరిస్తూ త్రాగాలి .
నిలబడి నీళ్ళు త్రాగరాదు .
చల్లనినీళ్ళు త్రాగరాదు .
గోరు వెచ్చని నీళ్ళు త్రాగవలెను .
ఎండాకాలములో (మార్చి నుండి జూన్) మట్టికుండలోని నీరు త్రాగవలెను .
మూత్ర విసర్జన తర్వాత నీళ్ళు త్రాగరాదు. మూత్ర విసర్జన తర్వాత నీళ్ళు త్రాగిన మూత్ర సంబంధ వ్యాధులు వస్తాయి.
మల విసర్జన తర్వాత నీళ్ళు త్రాగరాదు. మల విసర్జన తర్వాత నీళ్ళు త్రాగిన యెడల మలబద్ధకం వస్తుంది.
స్నానం చేసిన వెంటనే నీళ్ళు త్రాగరాదు. స్నానం చేసిన వెంటనే నీళ్ళు త్రాగిన యెడల చర్మ వ్యాధులు లేక ఉబ్బసం వంటి జబ్బులు వస్తాయి .
ఎండ నుండి నీడకు వచ్చి వెంటనే నీళ్ళు త్రాగితే సమస్యలు వస్తాయి .
రిఫ్రిజిరేటర్ నీళ్ళు చాలా హానికరము.
మనకు ఆహారము ఎంత ప్రధానమో, తిన్న ఆహారము సక్రమంగా జీర్ణమటం అంతే ప్రధానము.
మనము తిన్న భోజనము జీర్ణము కాని యెడల అది కుళ్ళిపోతుంది. ఆ కుళ్ళిన ఆహారము వలన శరీరంలో విషవాయువులు పుట్టి 103 రోగాలకు కారణం అవుతుంది. మొట్టమొదట గ్యాస్ ట్రబుల్, గొంతులో మంట, గుండెలో మంట , ఎసిడిటీ, హైపవర్ ఎసిడిటీ, అల్సర్, పెప్టిక్ అల్సర్ మొదలగునవి వస్తాయి. చివరగా క్యాన్సర్. మీరు ఎల్లప్పుడూ నీటిని గుటక గుటకగా చప్పరిస్తూ త్రాగిన యెడల, మీరు జీవితంలో ఏ రోగాల బారిన పడరు. సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా వుంటారు.
*ఈ సృష్టిలో ప్రతి జంతువు నీటిని చప్పరిస్తూ ఒక్కొక్క గుటకగా త్రాగుతుంది.*
RkR యధార్ధవాధి

Post a Comment